Nolikums

1. Mērķis

1.1 Popularizēt un veicināt gravel riteņbraukšanu Latvijā

1.2 Iesaistīt velobraucienā dažāda vecuma un dzimuma Latvijas iedzīvotājus un viesus

1.3 Popularizēt Gravel riteņbraukšanu kā visiem pieejamu, veselīgu aktīvās atpūtas veidu

2. Organizācija

2.1 Sacensības organizē biedrība “Gravel Bike Latvia” sadarbībā ar Latvijas Ritenbraukšanas federāciju

2.2 Organizatoru kontaktinformācija- tālr. 29235472, e- pasts karlis@4cyclists.eu , mājaslapa www.gravelweekend.com

3. Laiks un vieta

2022. gada 17.jūlijs.Tukums, Atpūtas komplekss “Sveikuļi”

4. Distances

4.1 Therabody distance (100km)

4.1.1 Garajā distancē drīkst piedalīties visi, kuriem pa spēkam ir veikt 100km distanci ar velosipēdu un ir dzimuši ne vēlāk par 2005.gadu.

4.1.2 Pēc 14:30 dalībnieki vairs netiek ielaisti nākamajā aplī.

4.2. Shimano distance (25km)

4.2.1 Īsajā distancē drīkst piedalīties visi, kuriem pa spēkam ir veikt šādu distanci ar velosipēdu.

5. Vērtēšana

5.1  Therabody 100km distances vērtēšana atbilstoši licenču grupu piederībai. OPEN grupa tiek vērtēta atsevišķi, bez vecuma dalījuma.
– Sievietes Elite (dz.g. līdz 1999.)
– Vīrieši Elite (dz.g. līdz 1999.)
– Sievietes U23 (dz.g. 1999.-2003.)
– Vīrieši U23 (dz.g. 1999.-2003.)
– Juniores (dz.g. 2004.-2005.)
– Juniori (dz.g. 2004.-2005.)
– Sievietes CFA (dz.g. 1987.-2003.)
– Vīrieši CFA (dz.g. 1987.-2003.)
– Sievietes Master 35+ (dz.g. līdz 1987.)
– Vīrieši Master 35+ (dz.g. līdz 1987.)
– Sievietes OPEN (bez licences)
– Vīrieši OPEN (bez licences)

5.1.1 Komandu vērtējums

Komandās var pieteikt neierobežotu dalībnieku skaitu. Komandas vērtējums tiek aprēķināts, saskaitot 4 ātrāko komandas dalībnieku rezultātus.

5.2 Shimano 25km brauciena vērtēšana:
– sievietes (dz.g. līdz 2006.)
– vīrieši (dz.g. līdz 2006.)
– jaunietes (dz.g. 2006.-2022.)
– jaunieši (dz.g. 2006.-2022.)

5.3 Apbalvojumi
5.3.1 Mēs iestājamies par dzimumu līdztiesību, nodrošinot vienādas balvas gan vīriešu, gan sieviešu grupās, neatkarīgi no dalībnieku skaita!
5.3.2 Neatkarīgi no uzrādītā rezultāta, stap visiem dalībniekiem tiks izlozēti divi Wahoo velodatori – Elemnt Bolt V2 un Elemnt Roam 
5.3.3. Therabody 100km distances absolūtie uzvarētāji saņem apmaksātu dalību un nosegtus avio izdevumus UCI Gravel Series Spānijas posmā, 18. septembrī. Šajā pat distancē absolūtaja vērtējumā pirmā vieta saņems Therabody Wave Roller, otrā vieta –  Therabody Wave Duo, trešā vieta – Therabody Fitness matPapildus šīm balvām, katra no pieteikumā esošajām grupām saņems pārsteiguma balvas no pasākuma atbalstītājiem, kā arī piemiņas medaļas.
5.3.4. Shimano 25km distances katra no pieteikumā esošajām grupām saņems pārsteiguma balvas no pasākuma atbalstītājiem, kā arī piemiņas medaļas.
5.3.5 Lai saņemtu jebkuru no balvām, apbalvojamajai personai vai tās pārstāvim jābūt klātesošai apbalvošanā!

6. Pieteikšanās un reģistrācija

6.1 Rēgistrējot dalībnieku,obligāti jāizvēlas grupa. Pie apmaksas obligāti jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, dzimums, telefona numurs/e-pasts.

6.2 Reģistrāciju var veikt pats dalībnieks vai komandas/uzņēmuma/ģimenes pārstāvis. Pārstāvis reģistrējot uzņemas atbildību, ka dalībnieki tiek informēti par nolikumā minētajiem noteikumiem, īpaši par tiem, kas attiecas un dalībnieku veselību un drošību.

6.3 Pieteikšanās pirms pasākuma www.gravelweekend.com 01.04.2022.- 13.07.2022.

6.4 Pieteikšanās sacensību dienā 17.07.2022. Tukumā

6.5 Dalībnieku starta saraksts tiek publicēts mājaslapā

6.6 Publiski redzamajā starta sarakstā un rezultātos tiek noradīts dalībnieka starta numurs, vārds, uzvārds, dzimšanas gads, pārstāvētā komanda, vecuma grupa, distance.

6.7 Dalībnieka pienākums ir pārliecināties par savu datu pareizību un iekļaušanu starta sarakstā

6.8 Reģistrācijas procesā pieļauto kļūdu labošana/distances vai dalībnieka maiņa ir iespējama līdz 13.07.2022, nosūtot e-pastu uz karlis@4cyclists.eu

6.10 Distances maiņa līdz 13.07.2022 – bez maksas, pēc 13.07.2022. – 10 eur

6.11 Dalībnieka nomaiņa sacensību dienā nav iespējama

6.12 Iepriekšēja numuru izņemšana pēc iepriekšējas vienošanās

7. Dalības maksa

7.1 Samaksātā dalības maksa, atsaucot savu dalību, netiek atdota vai pārcelta uz citām sacensībām

7.2 Ja rēķini par dalības maksu nav apmaksāti līdz 15.07.2022., reģistrācija tiek atcelta!

7.3 Dalības maksas visās distancēs līdz 18.06.2022. – 20 eiro, no 18.06.2022. līdz 13.07.2022. – 25 eiro, sacensību dienā – 35 eiro.

7.4 Dalības maksā iekļauts:

 • Trašu sagatavošana un marķēšana
 • Tiesnešu darbs
 • Dalībnieka numurs
 • Laika kontroles čips, rezultātu nodrošināšana mājaslapā
 • Sacensību informatīvie materiāli
 • Dzirdināšanas un ēdināšanas punkti distancēs
 • Neatliekamā medicīniskā palīdzība
 • Izklaides programma
 • Uzvarētāju apbalvošana, specbalvu nodrošināšana
 • Foto un video materiāli
 • Sacensību organizācija, personāla apmaksa
 •  

8. Numuru piešķiršana, izņemšana, lietošana un starta secība

8.1 Starta numuri tiks piešķirti pēc reģistrēšanās secības.

8.2 Starta koridori tiks piešķirti pēc licenču kategorijas, ja tāda ir (Elite, CFA, M-18/W-18, M-35, M-45, M-55, M-65). Dalībnieki bez licencēm startē no koridora aiz licencētajiem sportistiem.

8.3 Piesakoties sacensību dienā, dalībniekam tiek piešķirts pēdējais starta koridors

8.4 Starta numuri tiks piešķirti 15.07.2021.

8.5 Komandām numurus var izņemt pārstāvis, uzrādot dalībnieku sarakstu

8.6 Numurs jāstiprina pie velosipēda stūres

8.7 Numurus nedrīkst bojāt vai plēst nost tā sastāvdaļas

8.8 Atrodoties distancē, numuriem jābūt redzamiem, nedrīkst locīt, apgriezt vai aizklāt.

8.9 Sacensību tiensešiem un viņu palīgiem ir tiesības izraidīt no koridoriem un trases personas, kas tur atrodas bez starta numuriem

8.10 Starta koridorus dalībnieki ieņem pēc piešķirtajiem koridoru numuriem

8.11 Īpašos gadījumos organizatoriem ir tiesības piešķirt dalībniekam jebkuru no koridoriem

8.12 Pēdējā koridorā stājas dalībnieki ar nestandarta velosipēdiem vai tie, kuriem līdzi ir bērni kā pasažieri- velokrēsliņos vai velopiekabēs

8.13 Dalībniekiem starta koridorā jāieiet ne vēlāk kā 10 min pirms starta. Stingri aizliegts kāpt pāri vai celt velosipēdu pāri koridoru norobežojošām sētām

8.14 Dalībnieks startē no piešķirtā koridora vai sliktāka/zemāka

8.15 Patvaļīgi mainot koridoru, tiek piešķirts sods – diskvalifikācija

9. Tiesāšana un informācija dalībniekiem

Sacensības notiek saskaņā ar UCI noteikumiem. Gravel Race sacensības vada LRF apstiprināta tiesnešu brigāde

9.1 Aizsargķivere ir obligāta. Tai jābūt aiztaisītai, bez piestirpinātiem jebkādiem priekšmetiem (t.sk. video kameras)

9.2 Laika skaitīšana katrā braucienā tiek uzsākta pēc galvenā tiesneša dota starta signāla līdz finiša šķērsošanas brīdim

9.3 Artkārtoti šķērsojot finiša līniju, dalībniekam tiek fiksēts pēdējais šķērsošanas laiks

9.4 Par patvaļīgu disances saīsināšanu vai finiša līnijas šķērsošanu pretējā virzienā sods – diskvalifikācija

9.5 Ieteicams distancē līdzi ņemt pumpi, rezerves kameru, dzērienu, mobilo telefonu, medikamentus- pēc nepieciešamības

9.6 Nav ieteicams brauciena laikā izmantot austiņas mūzikas atskaņošanai

9.7 Sacensībās var tikt veikta dopinga kontrole

9.8 Sacensību dienā no ierašanās brīža līdz apbalvošanai var tikt pārbaudīta velosipēdu tehniskā atbilstība UCI un LRF noteikumiem. Sacensībās aizliegts startēt ar tandēma un velosipēdiem, kas aprīkoti ar jebkāda veida motoru. Sacensībās aizliegts startēt ar stūrēm, kas aprīkotas ar guļstūri vai stūres radziņiem! Noteikumu neatbilstības gadījumā braucējs tiek diskvalificēts vai tiek palaists distancē 5 minūtes pēc pārējiem braucējiem! Dalībnieki ar e-velosipēdiem tiek palaisti distancē 5 minūtes pēc pārējiem braucējiem un netiek apbalvoti, neatkarīgi no uzrādītā rezultāta!

9.9 Jebkurš dalībnieks, kurš uzskata, ka ir ticis ierobežots ar kādu darbību sacensību laikā, ir tiesīgs iesniegt pretenzinu galvenajam tiesnesim. Pretenzija jāiesniedz rakstiski 15 minūšu laikā pēc brauciena beigām, iemaksājot 25 eur. Ja pretenzija tiek apmierināta, nauda tiek atgriezta.

9.10 Pretenzijas par rezultātiem tiek pieņemtas 24 stundas pēc to publicēšanas mājaslapā un tiek izskatītas 7 dienu laikā pēc to saņemšanas.

9.11 Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoriem ir tiesības lemt jautājumus ,kuri nav minēti sacensību nolikumā, kā arī, iepriekš nebrīdinot, veikt izmaiņas nolikumā

9.12 Tiesnešu, organizatoru, Valsts policijas, Neatliekamās medicīnas personāla sniegtie norādījumi ir saistoši visiem sacensību dalībniekiem

9.13 Sacesību organizatori neuzņemas atbildību par par nepreizu/maldinošu datu sniegšanu, reģistrējoties sacensībām, kā arī nenes atbildību par cilvēkiem, kas dodas distancē bez reģistrācijas vai organizatoru piekrišanas. Ir aizliegts atrasties trasē, ja dalībnieks nav reģistrējies distancei

9.14 Organizatori nav atbildīgi par dalībnieku nolikuma nezināšanu, par dalībnieku personīgo mantu bojājumu, gūtajām traumām, kas iegūtas sacensību laikā

9.15 Katrs dalībnieks, reģistrējoties sacensībām, uzņemas atbildību par savu veselības stāvokli, dodoties distancē, apņemas ievērot CSN un sacensību nolikumu, ikviens ir atbildīgs par savu drošību

9.16 Ja trasē ir manīts, ka kādam nepieciešama jebkāda veida palīdzība, nekavējoties jāinformē sacensību organizatori pa ārkārtas tālr. 29235472

9.17 Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka piekrīt, ka sacensību laikā kā arī pirms un pēc tām tiks uzņemtas forogrāfijas un video, kas var tikt publicēti, izmantoti reklāmas un mārketinga aktivitātēm

9.18 Atrastās mantas lūgums nodot organizatoriem.

9.19 Lūgums dalībniekiem, nemest zemē atkritumus- ūdens glāzes/pudeles, sporta uztura iepakojumus u.tml. Par to var tikt piemērots sods – brīdinājums vai diskvalifikācija.

10. Personas datu aizsardzība

 1. Datu pārzinis ir biedrība “Gravel Bike Latvia”
 2. Piesakoties sacensībām, dalībnieks piekrīt savas personas datu apstrādei sacensību organizēšanas vajadzībām. Sacensību rezultātu objektīvai nodrošināšanai ir nepieciešams norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimumu, dzimšanas datus un izvēlēto distanci. Citi dati iesniedzami brīvas izvēles kārtībā.
 3. Publiski redzamajā starta sarakstā un rezultātos ir redzams dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads, dalībnieka grupa, starta numurs, komanda. Ja dalībnieks nevēlas tikt uzrādīts publiski redzamajos sarakstos, viņam par to jāinformē sacensību organizators uz e-pastu karlis@4cyclists.eu. Šajā gadījumā publiski redzamajos sarakstos dalībnieks tiks norādīts kā “Anonīms”. Anonīms dalībnieks nevar pretendēt un atsakās no jebkādām balvām, kas tiek pasniegtas sacensību dalībniekiem.
 4. Jebkurā brīdī sacensību dalībniekam ir iespēja pieprasīt dzēst vai veikt labojumus savas personas datos.
 5. Sacensību dalībnieki, piesakoties sacensībām, piekrīt sacensību laikā uzņemto foto un videomateriālu izmantošanai sacensību organizatora vajadzībām, tai skaitā, bet ne tikai publicēšanai mājaslapā, Latvijas medijos un sociālajos portālos.
 6. Ja dalībnieks, piesakoties sacensībām, norāda savu e-pastu, tas tiek iekļauts dalībnieku datu bāzē ar nolūku informēt dalībnieku par jaunumiem vai izmaiņām sacensību informācijā, kā arī citās norisēs. No jaunumu saņemšanas jebkurā brīdī dalībniekam ir iespēja atrakstīties caur linku vēstulē vai sūtot savas vēlmes uz e-pastu karlis@4cyclists.eu.
 

Updating…
 • Grozs ir tukšs.