Nolikums

1. Mērķis.

  1. 1.1. Popularizēt un veicināt gravel riteņbraukšanu Latvijā;
  2. 1.2. Iesaistīt velobraucienā dažāda vecuma un dzimuma Latvijas iedzīvotājus un viesus;
  3. 1.3. Popularizēt Gravel riteņbraukšanu kā visiem pieejamu, veselīgu aktīvās atpūtas veidu.
  4. 1.4. Veicināt Gravel Weekend  starptautisku atpazīstamību un stiprināt Gravel riteņbraukšanas pamatvērtības.
  5.  
 1. 2. Organizācija.
  1. 2.1. Sacensības organizē biedrība “Gravel Bike Latvia” atbilstoši Gravel Earth Series (GES) pasākumu seriāla pamatvadlīnijām;
  2. 2.2. Organizatoru kontaktinformācija:
 1. 3. Laiks un vieta.

3.1. 2024. gada 9. līdz 11.augusts,Tukums, Tukuma pilsētas parks, Lielā iela 36A.

4. Distances.
4.1. Prologs (2,5 km). Starts 9.augustā (piektdiena) plkst.17.00;
4.2. Garā distance (134 km). Starts 10.augusts (sestdiena) plkst.11.00. Garajā distancē drīkst piedalīties visi, kuriem pa spēkam ir veikt 134 km distanci ar velosipēdu un ir dzimuši ne vēlāk par 2005.gadu;
4.3. Īsā distance (67 km). Starts 10.augustā (sestdiena) plkst.11.30. Distancē drīkst piedalīties visi, kuriem pa spēkam ir veikt šādu distanci ar velosipēdu un ir dzimuši ne vēlāk par 2005.gadu.


5. Vērtēšana.
5.1. Prologa, 67 km un 134 km sacensību distanču vērtēšana un iedalījums atbilstoši šādām vecuma grupām (M – vīrieši, W – sievietes):
– M0/W0 (1990. – 2005.g.dz.)
– M1/W1 (1985. – 1989.g.dz.)
– M2/W2 (1980. – 1984.g.dz.)
– M3/W3 (1975. – 1979.g.dz.)
– M4/W4 (1970. – 1974.g.dz.)
– M5/W5 (1965. – 1969.g.dz.)
– M6/W6 (1960. – 1964.g.dz.)
– M7/W7 (1959. + g.dz.)
5.2. Gravel Earth Series (GES) ieskaite  notiek atbilstoši GES punktu skaitīšanas noteikumiem ( https://gravelearthseries.com/ranking/ ) atbilstoši Gravel Weekend sacensību formātam: prologa (2.5 km) un garās (137 km) distances laiku summa.
5.3. Apbalvojumi
5.3.1. Mēs iestājamies par dzimumu līdztiesību, nodrošinot vienādas balvas gan vīriešu, gan sieviešu grupās, gan nenoteikta dzimuma grupās, neatkarīgi no dalībnieku skaita.
5.3.2. Apbalvoti tiek ātrākie 3 (trīs) katrā no distancēm absolutajā vērtējumā un ātrākie 3 (trīs) katrā vecuma grupā ar organizatoru un atbalstītāju sagādātām balvām;
5.3.3. Gravel Earth Series ieskaitē apbalvosim trīs ātrākās sievietes, vīrus un nenoteiktā dzimuma pārstāvjus absolūtajā ieskaitē atbilstoši GES un Gravel Weekend sacensību ieskaites formātam (nolikumā 5.2.punkts).


6. Pieteikšanās un reģistrācija.
6.1. Reģistrāciju var veikt pats dalībnieks vai komandas/uzņēmuma/ģimenes pārstāvis. Pārstāvis reģistrējot uzņemas atbildību, ka dalībnieki tiek informēti par nolikumā minētajiem noteikumiem, īpaši par tiem, kas attiecas un dalībnieku veselību un drošību;
6.2. Pieteikšanās pirms pasākuma notiek www.gravelweekend.com ;
6.3. Pieteikšanās sacensību dienās 9.augustā un 10.augustā notiek sacensību centrā: Tukumā, Tukuma pilsētas parkā, Lielā iela 36A;
6.4. Dalībnieku starta saraksts tiks publicēts mājaslapā www.gravelweekend.com ;
6.5. Publiski redzamajā starta sarakstā un rezultātos tiek noradīts dalībnieka starta numurs, vārds, uzvārds, dzimšanas gads, pārstāvētā komanda, vecuma grupa, distance;
6.6. Dalībnieka pienākums ir pārliecināties par savu datu pareizību un iekļaušanu starta sarakstā;
6.7. 
Reģistrācijas procesā pieļauto kļūdu labošana/distances vai dalībnieka maiņa ir iespējama līdz 07.08.2024, nosūtot e-pastu uz ride@gravelweekend.com ;
6.8. Distances maiņa līdz 07.08.2024 – bez maksas, pēc 07.08.2024. – 15 EUR;
6.9. Dalībnieka nomaiņa sacensību dienā nav iespējama.


7. Dalības maksa.
7.1. Samaksātā dalības maksa, atsaucot savu dalību, netiek atdota vai pārcelta uz citām sacensībām;
7.2. Ja rēķini par dalības maksu nav apmaksāti līdz 07.08.2024. – reģistrācija tiek atcelta!
7.3. Dalības maksa ir publicēta organizatoru mājaslapā: www.gravelweekend.com 

 1. 8. Numuru piešķiršana, izņemšana, lietošana un starta secība.

  8.1. Starta numuri tiks piešķirti atbilstoši distancei un bez koridora iedalījuma, ņemot vērā, ka sacensību sākumā būs tehniskais starts;
  8.2. Komandām numurus var izņemt pārstāvis, uzrādot dalībnieku sarakstu;
  8.3. Numurs jāstiprina pie velosipēda stūres;
  8.4. Numurus nedrīkst bojāt vai plēst nost tā sastāvdaļas;
  8.5. Atrodoties distancē, numuriem jābūt redzamiem, nedrīkst mainīt numura izmēru vai to aizklāt;
  8.6. Sacensību tiensešiem un viņu palīgiem ir tiesības izraidīt no starta koridora un trases personas, kas tur atrodas bez starta numuriem;
  8.7. Dalībniekiem starta koridorā jāieiet ne vēlāk kā 10 min pirms starta. Stingri aizliegts kāpt pāri vai celt velosipēdu pāri koridoru norobežojošām sētām.

 2.  

9. Tiesāšana un informācija dalībniekiem.
9.1. Sacensības notiek saskaņā ar UCI noteikumiem. Gravel Weekend sacensības vada LRF apstiprināta tiesnešu brigāde;
9.2. Aizsargķivere ir obligāta. Tai jābūt aiztaisītai, bez piestirpinātiem jebkādiem priekšmetiem (t.sk. video kameras);
9.3. Laika skaitīšana katrā braucienā tiek uzsākta pēc starta signāla līdz finiša šķērsošanas brīdim;
9.4. Artkārtoti šķērsojot finiša līniju, dalībniekam tiek fiksēts pēdējais šķērsošanas laiks;
9.5. Par patvaļīgu disances saīsināšanu vai finiša līnijas šķērsošanu pretējā virzienā sods – diskvalifikācija;
9.6. Ieteicams distancē līdzi ņemt pumpi, rezerves kameru, dzērienu, mobilo telefonu, medikamentus – pēc nepieciešamības;
9.7. Nav ieteicams brauciena laikā izmantot austiņas mūzikas atskaņošanai;
9.8. Sacensībās var tikt veikta dopinga kontrole;
9.9. Sacensību dienā no ierašanās brīža līdz apbalvošanai var tikt pārbaudīta velosipēdu tehniskā atbilstība UCI un LRF noteikumiem. Sacensībās aizliegts startēt ar tandēma velosipēdiem. Sacensībās aizliegts startēt ar stūrēm, kas aprīkotas ar guļstūri vai stūres radziņiem! Noteikumu neatbilstības gadījumā braucējs tiek diskvalificēts;
9.10.Jebkurš dalībnieks, kurš uzskata, ka ir ticis ierobežots ar kādu darbību sacensību laikā, ir tiesīgs iesniegt pretenziju galvenajam tiesnesim. Pretenzija jāiesniedz rakstiski 15 minūšu laikā pēc brauciena beigām, iemaksājot 40 EUR. Ja pretenzija tiek apmierināta, nauda tiek atgriezta;
9.11.Pretenzijas par rezultātiem tiek pieņemtas 24 stundas pēc to publicēšanas mājaslapā un tiek izskatītas 7 dienu laikā pēc to saņemšanas;
9.12.Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoriem ir tiesības lemt jautājumus, kuri nav minēti sacensību nolikumā, kā arī, iepriekš nebrīdinot, veikt izmaiņas nolikumā;
9.13.Tiesnešu, organizatoru, Valsts policijas, Neatliekamās medicīnas personāla sniegtie norādījumi ir saistoši visiem sacensību dalībniekiem;
9.14.Sacesību organizatori neuzņemas atbildību par nepareizu/maldinošu datu sniegšanu, reģistrējoties sacensībām, kā arī nenes atbildību par cilvēkiem, kas dodas distancē bez reģistrācijas vai organizatoru piekrišanas. Ir aizliegts atrasties trasē, ja dalībnieks nav reģistrējies distancei;
9.15.Organizatori nav atbildīgi par dalībnieku nolikuma nezināšanu, par dalībnieku personīgo mantu bojājumu, gūtajām traumām, kas iegūtas sacensību laikā;
9.16.Katrs dalībnieks, reģistrējoties sacensībām, uzņemas atbildību par savu veselības stāvokli, dodoties distancē, apņemas ievērot CSN un sacensību nolikumu, ikviens ir atbildīgs par savu drošību;
9.17.Ja trasē ir manīts, ka kādam nepieciešama jebkāda veida palīdzība, nekavējoties jāinformē sacensību organizatori pa ārkārtas tālr. 29235472;
9.18.Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka piekrīt, ka sacensību laikā kā arī pirms un pēc tām tiks uzņemtas forogrāfijas un video, kas var tikt publicēti, izmantoti reklāmas un mārketinga aktivitātēm;
9.19.Atrastās mantas lūgums nodot organizatoriem;
9.20.Lūgums dalībniekiem, nemest zemē atkritumus – ūdens glāzes/pudeles, sporta uztura iepakojumus u.tml. tam neparedzētās vietās. Par to var tikt piemērots sods – brīdinājums vai diskvalifikācija. Atkritumu izmešana distancē ir  atļauta tikai tam norādītās zonās, piemēram, distances ēdināšanas zona.
9.21.Sacensību organizatori patur tiesības veikt izmaiņas Gravel Weekend sacensību nolikumā vai pasākuma norisē, par to laikus informējot sacensību dalībniekus.

 1. 10. Personas datu aizsardzība.
  1. 10.1.Datu pārzinis ir biedrība “Gravel Bike Latvia”;
  2. 10.2.Piesakoties sacensībām, dalībnieks piekrīt savas personas datu apstrādei sacensību organizēšanas vajadzībām. Sacensību rezultātu objektīvai nodrošināšanai ir nepieciešams norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimumu, dzimšanas datus un izvēlēto distanci. Citi dati iesniedzami brīvas izvēles kārtībā;
  3. 10.3.Publiski redzamajā starta sarakstā un rezultātos ir redzams dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads, dalībnieka grupa, starta numurs, komanda. Ja dalībnieks nevēlas tikt uzrādīts publiski redzamajos sarakstos, viņam par to jāinformē sacensību organizators uz e-pastu ride@gravelweekend.com . Šajā gadījumā publiski redzamajos sarakstos dalībnieks tiks norādīts kā “Anonīms”. Anonīms dalībnieks nevar pretendēt un atsakās no jebkādām balvām, kas tiek pasniegtas sacensību dalībniekiem;
  4. 10.4.Jebkurā brīdī sacensību dalībniekam ir iespēja pieprasīt dzēst vai veikt labojumus savos personas datos;
  5. 10.5.Sacensību dalībnieki, piesakoties sacensībām, piekrīt sacensību laikā uzņemto foto un videomateriālu izmantošanai sacensību organizatora vajadzībām, tai skaitā, bet ne tikai publicēšanai mājaslapā, Latvijas medijos un sociālajos portālos;
  6. 10.6.Ja dalībnieks, piesakoties sacensībām, norāda savu e-pastu, tas tiek iekļauts dalībnieku datu bāzē ar nolūku informēt dalībnieku par jaunumiem vai izmaiņām sacensību informācijā, kā arī citās norisēs. No jaunumu saņemšanas jebkurā brīdī dalībniekam ir iespēja atrakstīties caur linku vēstulē vai sūtot savas vēlmes uz e-pastu ride@gravelweekend.com .
Updating…
 • Grozs ir tukšs.