Latvijas čempionāts riteņbraukšanā

Nolikums

1. Mērķis
1.1. Popularizēt un veicināt gravel riteņbraukšanu Latvijā;
1.2. Iesaistīt velobraucienā dažāda vecuma un dzimuma Latvijas iedzīvotājus un viesus;
1.3. Latvijas iedzīvotājus un viesus;
1.4. Popularizēt Gravel riteņbraukšanu kā visiem pieejamu, veselīgu aktīvās atpūtas veidu.

2. Organizācija
2.1. Sacensības organizē biedrība “Gravel Bike Latvia” sadarbībā ar Latvijas Ritenbraukšanas federāciju;
2.2. Organizatoru kontaktinformācija – tālr.: 29235472, e – pasts: karlis@4cyclists.eu, mājaslapa www.gravelweekend.com .

3. Laiks un vieta
3.1. 2023. gada 1.jūlijs.Tukums, Melnezera iela 1.

4. Distances
4.1. Balcia City Combo distance (115 km). Starts plkst.10:00. Balcia City Combo distancē drīkst piedalīties visi vīrieši, kuriem pa spēkam veikt 115km distanci ar velosipēdu un ir dzimuši ne vēlāk par 2004.gadu;
4.2. Erica Synths (60 km) un Shimano distance (48 km). Starts plkst.10:30. Distancē drīkst piedalīties visi, kuriem pa spēkam ir veikt šādu distanci ar velosipēdu un ir dzimuši ne vēlāk par 2004.gadu;
4.3. Water 885 Ģimenes distance (22 km). Starts plkst.10.30.

5. Vērtēšana
5.1. 115 km distances vērtēšana atbilstoši licenču grupu piederībai. OPEN grupa tiek vērtēta atsevišķi, bez vecuma dalījuma:
– Vīrieši Elite/U23 (2004 g.dz. un vecāki.)
– Vīrieši CFA (1989. – 2004.g.dz.)
– Vīrieši Master 1 (1984. – 1988.dz.g.)
– Vīrieši Master 2 (1979. – 1983.g.dz.)
– Vīrieši Master 3 (1974. – 1978.g.dz.)
– Vīrieši Master 4 (1969. – 1973.g.dz.)
– Vīrieši OPEN (bez licences)

5.2. Erica Synths 60 km distances vērtēšana atbilstoši licenču grupu piederībai. OPEN grupa tiek vērtēta atsevišķi, bez vecuma dalījuma:
– Sievietes Elite/U23 (2004.g.dz. un vecākas)
– Vīrieši U18 (2005. – 2006.g.dz.)
– Sievietes U18 (2005. – 2006.g.dz.)
– Vīrieši U16 (2007. – 2008.g.dz.) (Shimano distance 49 km)
– Sievietes U16 (2007. – 2008.g.dz) (Shimano distance 49 km)
– Sievietes CFA (1989. – 2004.g.dz.)
– Sievietes Master 1 (1984. – 1988.g.dz.)
– Sievietes Master 2 (1979. – 1983.g.dz.)
– Sievietes Master 3 (1974. – 1978.g.dz.)
– Sievietes Master 4 (1969. – 1973.g.dz.)
– Sievietes Master 5 (1964. – 1968. g.dz.) (Shimano distance 49 km)
– Sievietes Master 6 (1959. – 1963.g.dz.) (Shimano distance 49 km)
– Sievietes Master 7+ (1958 + g.dz.) (Shimano distance 49 km)
– Vīrieši Master 5 (1964. – 1968. g.dz.)
– Vīrieši Master 6 (1959. – 1963.g.dz.)
– Vīrieši Master 7+ (1958 + g.dz.) (Shimano distance 49 km)
– Sievietes OPEN (bez licences) un vīrieši OPEN (bez licences), kuri nevēlas braukt 115 km

5.3. Water 885 22 km ģimenes brauciens. Laika ieskaite tikai 2 kilometru garā posmā.

6. Apbalvojumi
6.1. Mēs iestājamies par dzimumu līdztiesību, nodrošinot vienādas balvas gan vīriešu, gan sieviešu grupās, neatkarīgi no dalībnieku skaita.
6.2. Latvijas čempionāta ieskaitē tiek apbalvoti ātrākie 3 (trīs) Latvijas Riteņbraukšanas federācijas licencētie sportisti katrā vecuma grupā ar organizatoru un atbalstītāju sagādātām balvām.
6.3. Kopvērtējumā apbalvoti tiek:
–  ātrākās 6 (sešas) sievietes 60km distancē, neatkarīgi no Latvijas Riteņbraukšanas federācijas izsniegtas licences esamības.
–  ātrākie 6 (seši) vīrieši 115km distancē, neatkarīgi no Latvijas Riteņbraukšanas federācijas izsniegtas licences esamības.
– ātrākā sievietes un ātrākais vīrietis ģimeņu distances segmenta ieskaitē.

7. Pieteikšanās un reģistrācija
7.1. Reģistrējot dalībnieku, obligāti jāizvēlas grupa. Pie apmaksas obligāti jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, distance, vecuma grupa.
7.2. Reģistrāciju var veikt pats dalībnieks vai komandas/uzņēmuma/ģimenes pārstāvis. Pārstāvis reģistrējot uzņemas atbildību, ka dalībnieki tiek informēti par nolikumā minētajiem noteikumiem, īpaši par tiem, kas attiecas un dalībnieku veselību un drošību;
7.3. Pieteikšanās pirms pasākuma www.gravelweekend.com no 25.05.2023.- 26.06.2023.;
7.4. Pieteikšanās sacensību dienā 01.07.2023. Tukumā, Melnezera ielā 1
7.5. Dalībnieku starta saraksts tiek publicēts mājaslapā;
7.6. Publiski redzamajā starta sarakstā un rezultātos tiek noradīts dalībnieka starta numurs, vārds, uzvārds, dzimšanas gads, pārstāvētā komanda, vecuma grupa, distance;
7.7. Dalībnieka pienākums ir pārliecināties par savu datu pareizību un iekļaušanu starta sarakstā;
7.8. Reģistrācijas procesā pieļauto kļūdu labošana/distances vai dalībnieka maiņa ir iespējama līdz 26.06.2023, nosūtot e-pastu uz karlis@4cyclists.eu ;
7.9. Distances maiņa līdz 26.06.2023 – bez maksas, pēc 26.06.2023. – 15 EUR;
7.10. Dalībnieka nomaiņa sacensību dienā nav iespējama.

8. Dalības maksa
8.1. Samaksātā dalības maksa, atsaucot savu dalību, netiek atdota vai pārcelta uz citām sacensībām;
8.2. Ja rēķini par dalības maksu nav apmaksāti līdz 28.06.2023., reģistrācija tiek atcelta!
8.3. Dalības maksa 118 km, 62 km un 49 km distancēs līdz 10.06.2023. – 30 EUR, no 11.06.2023. līdz 26.06.2023. – 35 EUR, sacensību dienā – 45 EUR. Licencētiem dalībniekiem 5 EUR atlaide, pie apmaksas ievadot licences numuru. Ģimenes distancē līdz 26.06.2023 – 15 EUR.
8.4. Dalības maksā iekļauts:
8.4.1. Trašu sagatavošana un marķēšana;
8.4.2. Tiesnešu darbs;
8.4.3. Dalībnieka numurs;
8.4.4. Laika kontroles čips, rezultātu nodrošināšana mājaslapā;
8.4.5. Sacensību informatīvie materiāli;
8.4.6. Dzirdināšanas un ēdināšanas punkti distancēs;
8.4.7. Neatliekamā medicīniskā palīdzība;
8.4.8. Uzvarētāju apbalvošana, specbalvu nodrošināšana;
8.4.9. Foto un video materiāli;
8.4.10. Sacensību organizācija, personāla apmaksa.

9. Numuru piešķiršana, izņemšana, lietošana un starta secība.
9.1. Starta numuri tiks piešķirti atbilstoši distancei un licenču iedalījumam;
9.2. Starta koridori Balcia City Combo 115 km distancē:
1.koridors – Vīrieši Elite/U23, Vīrieši CFA, Vīrieši Master 1
2.koridors – Vīrieši Master 2, Vīrieši Master 3, Vīrieši Master 4, Vīrieši OPEN (bez licences)
9.3. Starta koridori Erica Synth 60km un Shimano 48km distancēm:
1.koridors – Sievietes Elite/U23, Vīrieši U18, Sievietes U18,  Vīrieši U16, Sievietes U16 Sievietes CFA, Sievietes Master 1,
2.koridors – Sievietes Master 2, Sievietes Master 3, Sievietes Master 4, Sievietes Master 5, Sievietes Master 6, Sievietes Master 7+, Vīrieši Master 5, Vīrieši Master 6, Vīrieši Master 7+, Sievietes OPEN (bez licences) un vīrieši OPEN, kuri nevēlas braukt 115 km
9.4. Ģimenes distance bez koridoru iedalījuma;
9.5. Piesakoties sacensību dienā, dalībniekam tiek piešķirts pēdējais starta koridors;
9.6. Komandām numurus var izņemt pārstāvis, uzrādot dalībnieku sarakstu;
9.7. Numurs jāstiprina pie velosipēda stūres;
9.8. Numurus nedrīkst bojāt vai plēst nost tā sastāvdaļas;
9.9. Atrodoties distancē, numuriem jābūt redzamiem, nedrīkst mainīt numura izmēru vai to aizklāt;
9.10. Sacensību tiensešiem un viņu palīgiem ir tiesības izraidīt no koridoriem un trases personas, kas tur atrodas bez starta numuriem;
9.11. Starta koridorus dalībnieki ieņem pēc piešķirtajiem koridoru numuriem;
9.12. Īpašos gadījumos organizatoriem ir tiesības piešķirt dalībniekam jebkuru no koridoriem;
9.13. Ģimenes distancē koridora beigās stājas dalībnieki ar nestandarta velosipēdiem vai tie, kuriem līdzi ir bērni kā pasažieri – velokrēsliņos vai velopiekabēs;
9.14. Dalībniekiem starta koridorā jāieiet ne vēlāk kā 10 min pirms starta. Stingri aizliegts kāpt pāri vai celt velosipēdu pāri koridoru norobežojošām sētām;
9.15. Dalībnieks startē no piešķirtā koridora vai sliktāka/zemāka;
9.16. Patvaļīgi mainot koridoru, tiek piešķirts sods – diskvalifikācija.

10. Tiesāšana un informācija dalībniekiem
10.1. Sacensības notiek saskaņā ar UCI noteikumiem. Gravel Race sacensības vada LRF apstiprināta tiesnešu brigāde;
10.2. Aizsargķivere ir obligāta. Tai jābūt aiztaisītai, bez piestirpinātiem jebkādiem priekšmetiem (t.sk. video kameras);
10.3. Laika skaitīšana katrā braucienā tiek uzsākta pēc galvenā tiesneša dota starta signāla līdz finiša šķērsošanas brīdim, izņemot ģimenes distanci, kurā laika kontrole notiek tikai starp 17. un finiša līniju.
10.4. Artkārtoti šķērsojot finiša līniju, dalībniekam tiek fiksēts pēdējais šķērsošanas laiks;
10.5. Par patvaļīgu disances saīsināšanu vai finiša līnijas šķērsošanu pretējā virzienā sods – diskvalifikācija;
10.6. Ieteicams distancē līdzi ņemt pumpi, rezerves kameru, dzērienu, mobilo telefonu, medikamentus- pēc nepieciešamības;
10.7. Tehniskā un jebkāda cita veida palīdzība no malas vai transporta, nav atļauta. Sods – diskvalifikācija.
10.8. Nav ieteicams brauciena laikā izmantot austiņas mūzikas atskaņošanai;
10.9. Sacensībās var tikt veikta dopinga kontrole;
10.10. Sacensību dienā no ierašanās brīža līdz apbalvošanai var tikt pārbaudīta velosipēdu tehniskā atbilstība UCI un LRF noteikumiem. Sacensībās aizliegts startēt ar tandēma un velosipēdiem, kas aprīkoti ar jebkāda veida motoru. Sacensībās aizliegts startēt ar stūrēm, kas aprīkotas ar guļstūri vai stūres radziņiem! Noteikumu neatbilstības gadījumā braucējs tiek diskvalificēts;
10.11. Jebkurš dalībnieks, kurš uzskata, ka ir ticis ierobežots ar kādu darbību sacensību laikā, ir tiesīgs iesniegt pretenziju galvenajam tiesnesim. Pretenzija jāiesniedz rakstiski 15 minūšu laikā pēc brauciena beigām, iemaksājot 40 EUR. Ja pretenzija tiek apmierināta, nauda tiek atgriezta;
Pretenzijas par rezultātiem tiek pieņemtas 24 stundas pēc to publicēšanas mājaslapā un tiek izskatītas 7 dienu laikā pēc to saņemšanas;
10.12. Tiesnešu kolēģijai kopā ar organizatoriem ir tiesības lemt jautājumus, kuri nav minēti sacensību nolikumā, kā arī, iepriekš nebrīdinot, veikt izmaiņas nolikumā;
10.13. Tiesnešu, organizatoru, Valsts policijas, Neatliekamās medicīnas personāla sniegtie norādījumi ir saistoši visiem sacensību dalībniekiem;
10.14. Sacesību organizatori neuzņemas atbildību par nepareizu/maldinošu datu sniegšanu, reģistrējoties sacensībām, kā arī nenes atbildību par cilvēkiem, kas dodas distancē bez reģistrācijas vai organizatoru piekrišanas. Ir aizliegts atrasties trasē, ja dalībnieks nav reģistrējies distancei;
10.15. Organizatori nav atbildīgi par dalībnieku nolikuma nezināšanu, par dalībnieku personīgo mantu bojājumu, gūtajām traumām, kas iegūtas sacensību laikā;
10.16. Katrs dalībnieks, reģistrējoties sacensībām, uzņemas atbildību par savu veselības stāvokli, dodoties distancē, apņemas ievērot CSN un sacensību nolikumu, ikviens ir atbildīgs par savu drošību;
Ja trasē ir manīts, ka kādam nepieciešama jebkāda veida palīdzība, nekavējoties jāinformē sacensību organizatori pa ārkārtas tālr. 29235472;
10.17. Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka piekrīt, ka sacensību laikā kā arī pirms un pēc tām tiks uzņemtas forogrāfijas un video, kas var tikt publicēti, izmantoti reklāmas un mārketinga aktivitātēm;
10.18. Atrastās mantas lūgums nodot organizatoriem;
10.19. Lūgums dalībniekiem, nemest zemē atkritumus – ūdens glāzes/pudeles, sporta uztura iepakojumus u.tml. tam neparedzētās vietās. Par to var tikt piemērots sods – brīdinājums vai diskvalifikācija. Atkritumu izmešana distancē ir atļauta tikai tam norādītās zonās, piemēram, distances ēdināšanas zona.

11. Personas datu aizsardzība
11.1. Datu pārzinis ir biedrība “Gravel Bike Latvia”;
11.2. Piesakoties sacensībām, dalībnieks piekrīt savas personas datu apstrādei sacensību organizēšanas vajadzībām. Sacensību rezultātu objektīvai nodrošināšanai ir nepieciešams norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimumu, dzimšanas datus un izvēlēto distanci. Citi dati iesniedzami brīvas izvēles kārtībā;
11.3. Publiski redzamajā starta sarakstā un rezultātos ir redzams dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads, dalībnieka grupa, starta numurs, komanda. Ja dalībnieks nevēlas tikt uzrādīts publiski redzamajos sarakstos, viņam par to jāinformē sacensību organizators uz e-pastu karlis@4cyclists.eu. Šajā gadījumā publiski redzamajos sarakstos dalībnieks tiks norādīts kā “Anonīms”. Anonīms dalībnieks nevar pretendēt un atsakās no jebkādām balvām, kas tiek pasniegtas sacensību dalībniekiem;
11.4. Jebkurā brīdī sacensību dalībniekam ir iespēja pieprasīt dzēst vai veikt labojumus savos personas datos;
11.5. Sacensību dalībnieki, piesakoties sacensībām, piekrīt sacensību laikā uzņemto foto un videomateriālu izmantošanai sacensību organizatora vajadzībām, tai skaitā, bet ne tikai publicēšanai mājaslapā, Latvijas medijos un sociālajos portālos;
11.6. Ja dalībnieks, piesakoties sacensībām, norāda savu e-pastu, tas tiek iekļauts dalībnieku datu bāzē ar nolūku informēt dalībnieku par jaunumiem vai izmaiņām sacensību informācijā, kā arī citās norisēs. No jaunumu saņemšanas jebkurā brīdī dalībniekam ir iespēja atrakstīties caur linku vēstulē vai sūtot savas vēlmes uz e-pastu karlis@4cyclists.eu .

Nolikums atjaunots 2023.gada 25.jūnijā

Updating…
  • Grozs ir tukšs.