Vispārējie noteikumi

Esmu iepazinies un apliecinu, ka:

 1. 1. Esmu izlasījis un pilnībā pieņemu visus Gravel Bike Latvia, Gravel Weekend organizatora, izstrādātos noteikumus un nolikumu, kas publicēts www.gravelweekend.com mājas lapā.

  2. Esmu fiziski un psiholoģiski labi sagatavots, lai piedalītos šajā pasākumā. Mana veselība ir atbilstoša, es neesmu slims, neciešu ne no kādām alerģijām, hroniskām slimībām, fiziskiem ierobežojumiem un traumām, kas varētu ietekmēt manu dalību Gravel Weekend pasākumā.
 1. Esmu informēts par pasākuma sareģītību un esmu iepazinies ar trasi un citu mājas lapā pieejamo informāciju. 

 2. 3. Esmu informēts, ka šis pasākums sevī ietver riskus visiem dalībniekiem. Šo pasākumu apmeklēju brīvprātīgi un uzņemos pilnu atbildību par visiem riskiem un sekām, kas saistīti ar manu dalību.  
 3.  
 4. 4. Es nepieprasu nekādu atbildību no organizatoriem, pasākuma sponsoriem, sadarbības partneriem un citiem dalībniekiem par man radītajiem fiziskajiem vai materiālajiem zaudējumiem, kuri var rasties pasākuma laikā no 9.-12. augustam. 
 5. Es atsakos no jebkādām tiesībām uz pretenzijām vai tiesas procesies pret organizatoru vai citiem iepriekš minētajām personām vai trešajām pusēm.
 1.  
 2. 5. Esmu pietiekami zinošs un meistarīgs, lai pilnībā uzņemtos atbildību par savu drošību, ņemot vērā gan apkārtējo vidi, gan reģiona īpatnības.

   

 3. Mans sporta un drošības ekipējums ir atbilstošs Gravel Bike Latvia aprakstītajām prasībām. 
 4.  
 5. 6. Apliecinu, ka mans ekipējums ir labā stāvoklī, protu to atbilstoši pielietot un to darīšu visu pasākuma laiku.
 6.  
 1. 7. Piekrītu Gravel Weekend pasākuma noteikumiem un drošības ieteikumiem, kā arī uzvedīšos atbildīgi, lai neveicinātu traumu riskus. Es sekošu līdzi norādījumiem un bez iebildumiem piekritīšu lēmumiem, kurus pieņem organizators (tostarp organizators, sacensību tiesneši, mediķi, policija, zemessardze un trases darbinieki). 

.

 1. 8. Bez iebildumiem atļauju medicīnas personālam pārbaudīt manu veselību un veikt ārstēšanu visa Gravel Weekend pasākuma laikā, neatkarīgi no tā vai to esmu lūdzis vai nē. Bez iebildumiem piekrītu ārstu lēmumam, ja viņi uzskata, ka man dalība pasākumā ir jāpārtrauc un jādodas uz ārstniecības iestādi. 
 2.  
 1. 9. Piekrītu, ka pasākuma organizators Gravel Bike Latvia un tā parsneri Gravel Weekend pasākumā drīkst uzņemt foto un video materiālus un tos drīkst lietot bez manas atļaujas, kamēr tas ir tieši saistīts ar Gravel Weekend pasākumu. Atsakos no jebkādas kompensācis par šo materiālu izmantošanu.
 2.  
 3. 10. Apliecinu, ka es neesmu lietojis un nelietošu nekādas aizliegtās vielas, tostarp vielas, kuras aizliegusi Starptautiskā Dopinga Aģentūra. Esmu informēts, ka pasākumā laikā varu tikt pārbaudīts uz dopinga klātbūtni manā organismā. 
 4.  
 1. 11. Esmu informēts, ka mans sacensību numurs ir derīgs tikai un vienīgi man. Tas nav nododams nevienai citai personai, arī tad, ja es nevaru piedalīties pasākumā.
 2.  
 1. 12. Piekrītu sekot galvenajām vadlīnijām, lai respektētu citus cilvēkus un vidi. Tās ir šādas: a) Braukt piesardzīgi un sekojot ceļu satiksmes noteikumiem, gan uz ceļiem, gan takās, gan satiksmē. 

b) Braukt uzmanīgi citu cilvēku, dzīvnieku vai satiksmes dalībnieku klātbūtnē.
c) Neprovocēt izmaiņas procesos un ekosistēmu dabiskajā funkcionēšanā.
d) Nebojāt biotiskos, ģeoloģiskos, kultūras vai vispārējos vides resursus.
e) Izvairīties no aizsargājamām dabas teritorijām.
f) Veikt dabiskās vajadzības atbilstošās vietās vai jebkurā gadījumā prom no ūdens ņemšanas vietām un prom no pārvietošanās vai cilvēku pulcēšanās vietām.
g) Nekur nekurināt uguni vai radīt ugunsbīstamību.
h) Neizmantot un neuzstādīt jebkāda veida konstrukciju vai elementu, kas atstāj paliekošu iespaidu vidē.
i) Neizmest un neatstāt priekšmetus vai cietus vai šķidrus atkritumus ārpus vietām, kas īpaši paredzētas to savākšanai.
j) Sacensību laikā neatstāt marķēto maršrutu. 

Updating…
 • Grozs ir tukšs.